prowadzenie


prowadzenie
Kobieta, dziewczyna lekkiego prowadzenia zob. lekki 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • prowadzenie — n I 1. rzecz. od prowadzić Prowadzenie dziecka na spacer. Prowadzenie domu, sklepu. Prowadzenie zajęć w szkole. Prowadzenie rozmowy. Drużyna polska objęła prowadzenie w wyścigu. 2. to samo, co prowadzenie się Kobieta lekkiego prowadzenia …   Słownik języka polskiego

  • prowadzenie się — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. prowadzić się. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} prowadzony przez kogoś tryb życia, sposób życia;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • koncesja — ż I, DCMs. koncesjasji; lm D. koncesjasji (koncesjasyj) 1. «zezwolenie władz administracyjnych na prowadzenie placówki handlowej, przedsiębiorstwa, eksploatacji jakichś terenów itd.» Koncesja na prowadzenie sklepu. Cofnąć, odebrać koncesję.… …   Słownik języka polskiego

  • księgowość — ż V, DCMs. księgowośćści, blm 1. «prowadzenie ksiąg, w które wpisuje się wpływy, wydatki, transakcje i inne zmiany stanu majątkowego przedsiębiorstwa lub instytucji» Księgowość budżetowa. Księgowość handlowa. ∆ Księgowość amerykańska «księgowość… …   Słownik języka polskiego

  • militaryzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. militaryzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} doktryna polityczna propagująca rządy militarne i prowadzenie wojen zaborczych : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niektórzy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Белза Станислав — современный польск. писатель, род. 1849 г., гимназическое воспитание получил в Варшаве, после чего посещал главную школу и затем университет; кончив юридический факультет, посвятил себя практической и литературной деятельности. Б. помогал доктору …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ПРОХОДКА — совокупность производственных процессов, осуществляемых для образования горных выработок (Болгарский язык; Български) прокарване; прокопаване (на минна галерия) (Чешский язык; Čeština) ražení (Немецкий язык; Deutsch) Vortrieb; Auffahren… …   Строительный словарь

  • kratka — 1. Chodzić, uczęszczać itp. gdzieś, pracować w kratkę «chodzić, uczęszczać itp. gdzieś, pracować nieregularnie, z przerwami»: Uczył się średnio, bo chodził do szkoły w kratkę. SE 26/03/1998. 2. Pogoda w kratkę «pogoda zmienna»: Pogoda w kratkę.… …   Słownik frazeologiczny

  • sroka — 1. Chwytać, łapać, trzymać itp. dwie sroki (kilka srok) za ogon «zajmować się naraz kilkoma rzeczami, chcieć załatwić jednocześnie kilka spraw»: Jak pan zamierza godzić prowadzenie tak wielkiej firmy z prezesowaniem izbie gospodarczej? Trudno też …   Słownik frazeologiczny

  • aeronawigacja — ż I, DCMs. aeronawigacjacji, blm «prowadzenie statku powietrznego; nauka o sposobach prowadzenia statku powietrznego; nawigacja lotnicza» …   Słownik języka polskiego